Cultuur & Recreatie

In gebouwen waar ons cultureel erfgoed wordt tentoongesteld, gelden strikte eisen op het gebied van klimaatbeheersing en beveiliging. In de wereld van cultuur en recreatie staat verder de beleving van de bezoekers voorop. Daarom gelden specifieke eisen op het gebied van licht, geluid en klimaat. De technische installaties dienen onzichtbaar, onhoorbaar en onvoelbaar te zorgen voor een prettig zichtbare, hoorbare en voelbare beleving. Bovendien dienen de installaties toegesneden te zijn op grote bezoekersaantallen.

De specifieke vraagstukken van opdrachtgevers staan bij ULC voorop in advisering, ontwerp, uitvoering, beheer en onderhoud.