Schiphol D-pier en E-pier upgrade

17/09/2019

In opdracht van Strukton gaan wij voor de D-pier de brandmeld- en ontruiminginstallatie vervangen. Dit betekend dat alle bekabeling wordt vernieuwd, de componenten worden aangebracht, in bedrijf gesteld en getest. Daarna wordt de oude installatie verwijderd. Omdat, zo goed als alle, werkzaamheden in passagiersgebieden plaatsvinden moet er uiterst secuur worden gewerkt en vergt dit verregaande afstemming met alle stake-holders. Omdat wij de afgelopen maanden, naar volle tevredenheid, reeds op regiebasis voor Strukton op de D-pier hebben gewerkt hebben wij er het volste vertrouwen in dat wij met Strukton én Schiphol deze werkzaamheden binnen de gestelde tijd en kwaliteitseisen afronden.

 

Zo ziet de D-pier er straks uit:

 

Daarnaast hebben wij ook de opdracht gekregen van Strukton om de E-installatie van de E-pier te upgraden. In dit project wordt in een aantal fasen de E-pier voorzien van een bijna geheel nieuwe installatie. Specifiek voor de E-pier is onder andere het veelvuldig werken boven bagagegebieden. Een uitdaging om dit logistieke proces met tienduizenden stuks bagage per dag, het hart van de dienstverlening, niet te verstoren. Natuurlijk zijn er maatwerkoplossingen opgenomen voor boarden en de-boarden, om een optimum te bereiken tussen overlastbeperking enerzijds en maximaal gebruik van gates anderzijds. Een uitgebreid faseringsplan en planning is onderdeel van de aanpak. Ook bij het opstellen van dit plan is aandacht voor de reizigers en de retail- en horecafaciliteiten leidend. Bij het project Upgrade E-Pier draait immers alles om de beleving van reizigers, die in alle rust, luxe en comfort willen wachten tot het boarden begint.

 

De uitvoering voor beide werken is inmiddels gestart. Oplevering is gefaseerd, de D-pier in maart 2020, de E-pier voor de bouwvak 2020.