Duurzaamheid

De maatschappij wordt zich steeds bewuster van de eindigheid van traditionele energiebronnen en de negatieve effecten op het milieu bij het verbruik hiervan. ULC juicht de grote maatschappelijke aandacht en de toegenomen vraag naar duurzame oplossingen toe. Als ontwerpend installateur heeft ULC altijd voorop gelopen met de promotie en toepassing van duurzame installatieconcepten bij opdrachtgevers. Het inzetten van haar kennis bij het uitwerken en toepassen van innovatieve, duurzame oplossingen is voor ULC dan ook een speerpunt. De aandacht voor duurzaamheid stopt niet met de realisatie van een project. ULC ondersteunt gebouweigenaren en -gebruikers ook bij het terugdringen van het energieverbruik; van monitoring en optimalisatie van installaties tot positieve gedragsbeïnvloeding van de gebruikers.