Kwaliteit en certificering

ULC acht zich volledig verant­woorde­lijk en aansprakelijk voor de kwali­teit van de geleverde installaties. Dit geldt zowel voor het goed functioneren van de installa­ties als voor de kwaliteit van de uitvoering, inclusief het tijdig opleveren, de nazorg en de aandacht voor veiligheid en milieu. De zorg voor kwaliteit, veiligheid en milieu ligt door de jaren heen opgesloten in het handelen van alle mede­wer­kers. Deze bedrijfsfilo­sofie is vastgelegd in de intentiever­klaring van de directie. ULC beschikt daarnaast over de nodige certificaten die een formele afspiegeling zijn van haar denken en handelen.

ULC beschikt over de volgende certificaten:

 

  • ISO 9001 (kwaliteit)
  • VCA** (veiligheid)

  • ISO 14001 (milieu)

  • BRL 6000-21 (bodemopslag systemen)
  • CCV Installeren Brandmeldinstallaties

  • VBB-systemen (sprinklerinstallaties)
  • Onderhoud VBB-systemen (sprinklerinstallaties)
  • SCIOS (onderhoud en inspecties van stookinstallaties)