Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen staat centraal in alle handelingen die ULC verricht. ULC is zich bewust van haar verantwoordelijkheid betreffende de leef- en werkomgeving van opdrachtgevers, relaties (gebruikers, bezoekers, etc.) en haar eigen medewerkers. Voor de continuïteit van de onderneming is het noodzakelijk om steeds de juiste balans te vinden tussen economische belangen enerzijds en maatschappelijke belangen anderzijds. Het is juist deze balans die ULC aantrekkelijk maakt voor opdrachtgevers, werknemers en aandeelhouders. Enkele zaken waaraan ULC veel aandacht besteedt, zijn: duurzaamheid, zorg voor het milieu, een veilige werkplek, ontplooiingsmogelijkheden voor alle medewerkers, aandacht voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt en een gedragscode integer handelen. Eén en ander is dan ook verwoord in de beleidsverklaring, die binnen ULC door een ieder wordt gedragen.