Advies en ontwerp

In de ontwerpfase is het van belang om eerst de vraagstukken van opdrachtgevers, de gewenste functionaliteiten en de technische, logistieke en financiële randvoorwaarden goed in beeld te brengen. Als ontwerpend installateur kan ULC binnen het bouwteam adviseren over de vertaling van de klantvraag naar technische oplossingen, alternatieve oplossingen inbrengen en de financiële consequenties daarvan inzichtelijk maken. Door in de ontwerpfase tevens de consequenties voor beheer, onderhoud en exploitatie mee te nemen, kan een levensduurbestendig gebouw gerealiseerd worden, waarbij de invloed op de exploitatiekosten meegewogen wordt bij het nemen van investeringsbeslissingen. Op die wijze leggen de projectmanagers, engineers en cad-tekenaars van ULC het fundament voor duurzame maatwerkoplossingen. Bovendien leidt de interdisciplinaire samenwerking binnen ULC in de ontwerpfase tot innovatieve en creatieve oplossingen.