Realisatie

De complexe omstandigheden bij binnenstedelijke bouwprojecten en projecten binnen continu operationeel blijvende organisaties vragen om een gedegen aanpak van voorbereiding en uitvoering. Om dergelijke complexe projecten in technisch, organisatorisch én financieel opzicht beheersbaar te realiseren, beschikt ULC over een sterke projectorganisatie.

Een projectmanager, wiens technische, organisatorische alsmede financiële kennis en ervaring past bij het project, stuurt hierbij intern een team van specialisten aan ten behoeve van ontwerp, voorbereiding en uitvoering. De interdisciplinaire projectteams worden samengesteld op basis van specifieke kennis en ervaring. Kenmerkend voor ULC zijn de goede samenwerkingsrelaties: zowel intern, tussen de verschillende disciplines, als met opdrachtgevers en externe bouwpartijen. Dat komt de efficiency in de uitvoering én de kwaliteit van het eindresultaat ten goede. Aan proactieve, duidelijke en open communicatie wordt bij ULC veel belang gehecht, evenals aan initiatief, flexibiliteit en oplossingsgericht denken en doen.