Hoog Catharijne

  • Werkzaamheden moeten worden uitgevoerd terwijl meer dan 285.000 reizigers per dag het terrein betreden
  • Meer dan 8 verschillende bouwdelen vergt complexe planning en heldere communicatie tussen alle partijen
  • Gedeeltelijke renovatie, gedeeltelijke nieuwbouw
  • Eerste opdracht draaide om alleen infrastructuur, steeds uitgebreid per onderdeel

 

Details

100.000m²

Utrecht

Elektrotechnisch, Werktuigbouwkundig, Toegangscontrole, Brandveiligheidsinstallaties

Cultuur en Recreatie

Het ‘om de passanten’ heen bouwen is wel het thema van deze hele verbouwing. Het is ongelofelijk om te zien hoe veel werk er door de aannemers, installateurs en andere betrokkenen op een werkdag wordt geleverd, terwijl de voorbijgangers werkelijk niets door lijken te hebben. Uiteraard klinkt er hier en daar een klap of een hard geluid, dat is onvermijdelijk, maar iedereen kan zonder ongemak zijn of haar normale bezigheden voortzetten. Als je vanaf de vijfde etage van het voorzetgebouw naar beneden kijkt, lijken het net mieren, die mensen. Iedereen volgt zijn of haar pad, terwijl er om de passanten heen hard gewerkt wordt aan het nieuwe Hoog Catharijne.

Als je een stap zet in de kantoren van de partijen, valt op dat er enorme planningen aan de muren hangen. Dit is de manier waarop de gigantische hoeveelheid verschillende partijen die hier aan werkt met elkaar communiceert, en dus weet waar ze aan kunnen beginnen. BAM, Dura Vermeer, Boele & Van Eesteren; alle grote jongens hebben hier een stukje van het terrein gewonnen. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat iedere partij gerust zijn eigen gang kan gaan. Het is namelijk als een soort RISK spel verdeeld; at random. Het Paviljoen (met installaties van ULC) grenst bijvoorbeeld niet aan het Voorzetgebouw, daartussen verzorgen twee andere partijen de verbindende leidingen en sprinklerinstallaties, terwijl ULC daar wel de kabelgoten voor de glasvezel installeert. Dat betekent dat ULC door de fietsenstalling heen moet.  Dit vraagt dus niet alleen om heldere communicatie, iets wat bij elk (bouw)project vereist is, maar ook om afstemming in de planning; elke stap die er wordt gezet is afhankelijk van de voorgaande partij en beïnvloedt op haar beurt ook weer de stappen die de er opvolgende partij kan zetten.

Het futuristische uiterlijk wat het de stad zal geven is niet te vergelijken met een ander plein in Nederland.  Het plein tussen het station en het voorzetgebouw zal overdekt worden met hoge witte constructies, die een beetje doen denken aan gigantische bloemen met LED-verlichting. Ook binnen zal je je voelen alsof je buiten loopt, dit mede dankzij de lichtinstallaties die ULC plaatst in de delen waar glazen plafonds niet mogelijk zijn.

Uitbreidingen werkzaamheden voor ULC

Met de oplevering van het Paviljoen is er weer een nieuw onderdeel afgerond in het project Hoog Catharijne. Dat betekent niet dat de werkzaamheden nu afgelopen zijn in het winkelcentrum. Afgelopen zomer heeft ULC de opdracht gekregen van de beursgenoteerde Klépierre om de werktuigbouwkundige en elektrotechnische installaties te realiseren in het vervolgplan van de vernieuwing van Hoog Catharijne. Het gaat om de gebieden Radboud en Godenbald. Eerder al verzorgde ULC de techniek in het Voorzetgebouw, het Paviljoen en het Gildekwartier. Naast het ontwerpen en plaatsen van de technische installaties is een onderdeel van deze opdracht het functievrij maken van oude installaties zodat deze gesloopt kunnen worden en plaats kunnen maken voor de nieuwe. Het plan is dat eind augustus 2018 het gebied Radboud wordt opgeleverd en eind september 2018 het Godenbaldkwartier.

Zowel het Radboud als het Godenbald zijn voor het eerst in gebruik genomen in 1973. Voor de beeldvorming: Radboud Zuid is waar vroeger de bioscoop te vinden was, het Godenbaldkwartier is het gebied waar je nu niet kan komen. Vanzelfsprekend geldt dat deze delen van het gebouw eerst moeten worden vrij gemaakt van de oude installaties, die door ULC eerst moeten worden uitgeschakeld en afgesloten. Vervolgens kan het team van Kruiswijk de fysieke sloop gaan realiseren. Deze eerste werkzaamheden zijn halverwege september gestart en op basis daarvan wordt ook geïnventariseerd wat de rest van de werkzaamheden exact zullen worden. Het werkende team is aangevuld met 5 extra teamleden, waaronder Projectleider Uitvoering Johan Broere.

De eerste vertragingen in de planning zijn opgelopen maar dit vormt geen probleem voor het behalen van de opleveringsdatum. In samenwerking met bouwkundig aannemer Boele van Eesteren is er extra ruimte gevonden voor versnelling in de gedetailleerde uitvoeringsplanning.

Projectdirecteur

Marten Holtrop

m.holtrop@ulcgroep.nl

-->

Meer projecten in deze sector: