De Zalmhaven

  • Met 215 meter de hoogste woontoren van de Benelux
  • 485 woningen
  • Bouwen d.m.v een hijsloods
  • Sprinklerinstallaties en blusleidingen
  • Bouwcombinatie BAM Bouw & Techniek

Details

109.575m²

Rotterdam

Brandveiligheidinstallaties

Woningbouw

In het hart van Rotterdam, pal naast de Erasmusbrug, verrijst sinds de start van de bouw in 2018, de hoogste woontoren van de Benelux. De nieuwe blikvanger van de Rotterdamse skyline met een hoogte van 215 meter. De Zalmhaven is een project van Zalmhaven CV, een samenwerkingsverband van gebieds- en vastgoedontwikkelaar AM en (gebieds)ontwikkelaar en investment manager Amvest en wordt gerealiseerd door BAM Bouw en Techniek. ULC Installatietechniek realiseert de sprinklerinstallaties en blusleidingen.

Nieuwe blikvanger

De Zalmhaven bestaat uit een toren van 215 meter met daarnaast twee gebouwen van 70 meter hoog. In de hoge toren (high-rise) komen ongeveer 256 appartementen en in de twee lage torens (mid-rise) worden ongeveer 196 appartementen en 33 eengezinswoningen gerealiseerd. Daarnaast komen er kantoren, een restaurant op de 57e verdieping, een parkeergarage, commerciële ruimten, een daktuin en een panoramaterras. Er zijn veel maatregelen getroffen in het teken van duurzaamheid. Zo wordt De Zalmhaven voorzien van zonnepanelen, een hoge isolatiewaarde, warmte terugwinsystemen en warmtepompen. Ook winnen de liften een deel van de gebruikte energie terug. Mede door deze en andere maatregelen kan er een hoge mate van duurzaamheid worden bereikt.

Bij zo’n groot project als deze zijn veel bouwpartners betrokken en daarom is een zeer goede afstemming nodig in de ontwerp- en uitvoeringsfase. Tijdens het gehele engineeringsproces, maar ook tijdens de bouwfase wordt gewerkt met BIM (Building Information Model). Op deze manier wordt het hele project virtueel gebouwd waardoor je mogelijke knelpunten al vroegtijdig kunt oplossen voordat er daadwerkelijk wordt gestart met de bouw. Zo voorkom je ad hoc aanpassingen in het werk, vertragingen en hogere kosten. Wekelijks worden de modellen door alle partijen geupload om vervolgens de eventuele knelpunten te bespreken. Zeker bij de instort vloeren is de ruimte zeer beperkt, waardoor nauwkeurig gecoördineerd kan worden in het model.

Bouwen op hoogte

Voor de bouw van de high-rise wordt gebruik gemaakt van een hijsloods. Dit is een soort fabriekshal op vier poten die, elke week als een verdieping is gerealiseerd, mee omhoog gaat. Een veilige, geconditioneerde werkomgeving waar werkzaamheden ondanks de weersomstandigheden gewoon door kunnen gaan. Bekijk hieronder de video waarin het werken met de hijsloods uitgelegd wordt.

Brandveiligheid

Voor de Zalmhaven is een Masterplan Brandveiligheid Zalmhaven Rotterdam high-rise opgesteld om invulling te geven aan het brandveiligheidsconcept. ULC verzorgt zowel de sprinklerinstallatie als de natte blusleiding in de highrise. De sprinklerinstallatie zorgt ervoor dat een brand zich niet kan ontwikkelen en in de meeste gevallen automatisch wordt geblust. In dit geval zorgt het er ook voor dat de constructie niet kan worden blootgesteld aan een hoge thermische belasting en door de beperking van rookontwikkeling zorgt het tevens voor veilige vluchtroutes. De kunststof leidingen voor de sprinklerinstallatie voor de woningen worden in de vloer al mee gestort. Zodra de installatie gereed is wordt de gehele installatie afgeperst om te controleren of er geen lekkages zijn.

Zowel de high-rise als de onderliggende parkeergarage worden geheel voorzien van een sprinklerinstallatie. De sprinklerpompkamer bevindt zich vlak naast de parkeergarage van het gebouw. De twee sprinklerpompsets beschikken over multi stage pompen met vijf trappen om de drukverschillen in de installatie te overbruggen. Het bluswater wordt onttrokken uit een reservoir van 290m3. De woningen zijn voor een effectieve bescherming voorzien van Extended Coverage sprinklerkoppen. De parkeergarage van ruim 16.000 m2, bestaande uit 4 parkeerlagen, is voor een snelle en effectieve bestrijding van brand voorzien van een sprinklerinstallatie en wordt uitgevoerd als één groot compartiment. Hierbij is rekening gehouden met een toename van alternatieve brandstoffen. De sprinklerinstallatie zorgt er voor dat bij brand in een elektrisch voertuig de brand beperkt blijft tot één voertuig en de constructie geen gevaar loopt.

De natte blusleidingen zijn ook tijdens de bouw operationeel, zodat ook in de bouwfase snel ingegrepen kan worden. De natte blusleiding groeit met het gebouw mee en moet vanaf 70 meter hoogte operationeel zijn voor de brandweer.

Lees meer over brandveilig wonen in De Zalmhaven in ons artikel in het blad Stedenbouw

In een bouwcyclus van één week wordt een hele verdieping gebouwd. Dit vergt een zeer goede afstemming tussen de verschillende bouwpartners. Om dit te kunnen realiseren is bijvoorbeeld in het voortraject bepaald dat de sprinklercups al bij de leverancier van de breedplaten ingestort worden. Ook de realisatiefase is intensief – al op dag twee van de bouwcyclus in de hijsloods komen onze installateurs aan bod.

De eerste woningen worden in 2022 opgeleverd.

Benieuwd hoe het er in de hijsloods aan toe gaat? Bekijk de time-lapse van BAM Bouw en Techniek en zie hoe in één werkweek een complete verdieping wordt voltooid.

De Zalmhaven, ontworpen door Dam & Partners, en De Zalmhaven II en II, ontworpen door KAAN architecten
Artist impressions: Dam & Partners en Kaan architecten

De Zamhaven
De Zalmhaven
De Zalmhaven
De Zalmhaven parkeergarage
De Zalmhaven
De Zalmhaven
De Zalmhaven
De Zalmhaven 2 torens
De Zalmhaven
_dji_0049-806-1568200423984010020
19117_ext-04-1024x563
LWKR-3-scaled
K326_Beeld-parkeergarage-1024x576
LWKR-5
LWKR-7-scaled
cam-10-trees-LANDSCAPE_bright-1024x685
Zalmhaven_Beeld-Zalmhaven-2-1024x989
previous arrow
next arrow

Projectleider

Eric Brugman

e.brugman@ulcgroep.nl

-->

Meer projecten in deze sector: