Privacyverklaring sollicitanten ULC

ULC Groep B.V., ULC Technisch Beheer B.V., ULC Installatietechniek B.V. en ULC Loodgieterswerken B.V. (hierna: “ULC”), in de rol van data controller, verwerkt persoonsgegevens met behulp van geautomatiseerde middelen ten behoeve van het werving- en selectieproces. De verzamelde gegevens zijn onmisbaar voor het genoemde proces en worden gebruikt door geautoriseerde werknemers van ULC en, indien van toepassing, door haar providers. In overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), 2016/679, 25 mei 2018 en wijzigingen, hebben de kandidaten die betrokken zijn bij dit verwerkingsproces het recht om te informeren naar, om toegang te krijgen tot en tot het rectificeren van alle gegevens in relatie tot henzelf en het recht om bezwaar te maken, op basis van legitieme gronden, tegen het verwerken van deze gegevens. Zij kunnen dit recht uitoefenen door het zenden van een e-mail aan AVG@ulcgroep.nl of het sturen van een brief tezamen met een kopie van een identiteitsbewijs, naar het volgende adres:

ULC Groep B.V.
T.a.v. HRM afdeling
Postbus 2405
3500 GK UTRECHT